Bishuiwan Hot Spring Resort

020-87842888

Reservation

Offers

Valid through:2018-08-02 to 2018-08-31

Contact

E-mail:
bishuiwan008@126.com
Tel.:
020-87842888
Address:
Liuxi Hot Spring Zone, Conghua, Guangzhou (Liangkou)